Przejdź do treści

PKO BP

RYNEK KART > BANKI
Centrala PKO Banku Polskiego                             
Adres siedziby
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna - Centrala
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

NIP: 5250007738
Regon: 016298263
SPRAWDŹ  PRZKIEDY PRZYJDZIE PRZELEW PKO BP


Wychodzące
Przychodzące
08:00
11:45
14:30
11:30
15:10
17:30
                            Infolinia PKO Banku Polskiego                             
800 302 302
brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora
+48 81 535 60 60
opłata zgodna z taryfą operatora

                            Serwis telefoniczny iPKO                             
800 302 302
brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora
+48 81 535 60 60
opłata zgodna z taryfą operatora
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW     
  
PKO Bank Polski jest bankiem uniwersalnym.
Obsługuje zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje. Według danych na 31.12.2015 bank posiadał 1238 oddziałów detalicznych, 11 regionalnych oddziałów detalicznych, 32 centra korporacyjne, 7 regionalnych oddziałów korporacyjnych, 8 biur bankowości prywatnej, 3196 bankomatów i 881 agencji. PKO Bank Polski prowadził 6,621 mln rachunków bieżących i obsługiwał 8,982 mln klientów. Bank zatrudniał ponad 25,9 tysięcy pracowników.  
PKO Bank Polski kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada w nim 29,43% akcji. Akcje posiadają ponadto inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, przy czym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej ING OFE) posiada 5,17% udziału w kapitale zakładowym, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 6,72%, a pozostali akcjonariusze – 58,68%. PKO Bank Polski jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. Dane aktualne na 9 marca 2016 r.
Wróć do spisu treści