Przejdź do treści

mBANK

RYNEK KART > BANKI
mBank S.A.
SPRAWDŹ KIEDY PRZYJDZIE PRZELEW mBANK


Wychodzące
Przychodzące
05:55
09:55
13:25
11:15
15:00
18:15
mBank – adres korespondencyjny

 
mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2
Informacje ogólne

NIP: 526-021-50-88
REGON: 001254524
Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237
Kapitał zakładowy
Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.
Przelewy zagraniczne

 
Kody SWIFT i dane szczegółowe
 • BREX PL PW (dla dawnego BRE Banku)
 • BREX PL PW MBK (dla mBanku)
  mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING)
  LODZ
  SKRYTKA POCZTOWA 2108
  90-959 LODZ 2                            
   
  
mBank SA (dawniej Bank Rozwoju Eksportu Spółka Akcyjna w skrócie BRE Bank SA)
– bank uniwersalny, założony w 1986 jako Bank Rozwoju Eksportu, czwarta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce.  
Oferuje bankowość detaliczną, inwestycyjną, rozwiązania dla przedsiębiorców oraz usługi bankowości prywatnej. Od 2007 operuje na trzech rynkach: w Polsce, Czechach i na Słowacji. Na koniec III kwartału 2016 mBank obsługiwał prawie 5,3 mln klientów detalicznych i 20,7 tys. klientów korporacyjnych.  
W skład grupy banku wchodzą spółki oferujące takie usługi finansowe, jak leasing, faktoring czy finansowanie nieruchomości (mLeasing, mFaktoring, mBank Hipoteczny).  
Od 1992 mBank notowany jest na GPW w Warszawie. Głównym udziałowcem mBanku jest niemiecki Commerzbank (od 1994 partner strategiczny, od następnego roku udziałowiec, a w wyniku systematycznego zwiększania liczby udziałów w spółce od 2003 posiada ich około 70%). Wedle stanu z 30 września 2016 do Commerzbanku – drugiego największego niemieckiego banku – należało 69,42% akcji spółki.  
Strona firmowa: https://www.mbank.pl
Wróć do spisu treści