Przejdź do treści

ITCARD

RYNEK KART > CENTRA ROZLICZENIOWE
ITCARD
ITCARD jest jednym z największych w Polsce centrum obsługi bankomatów. ITCARD świadczy kompleksowe usługi związane ze sprzedażą, instalacją i obsługą bankomatów, terminali POS, a także wydawnictwem kart VISA i MasterCard oraz przetwarzaniem, autoryzacją i rozliczaniem transakcji płatniczych.


  
IT CARD
Centrum Technologii Płatniczych SA
ul. Jutrzenki 139
02-231 Warszawa
biuro@itcard.pl
tel. 22 824 38 38  
  • NIP 525-252-32-89
  • REGON 145907986
  • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000640662
    Kapitał zakładowy: 46.076.125,25 zł, opłacony w całości.   
Częste pytania:

Wróć do spisu treści